Eğitim Birimi

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Amacı;

     Hastanemiz ‘e bağlı olarak çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleki bilgi-beceri düzeylerini çağın gelişmelerine uygun şekilde sürekli yükseltmek, geliştirmek ve yüksek kalitede hasta bakım çıktıları elde edebilmek için uluslararası kalite standartlarında eğitim verilmesini sağlamaktır.

   

   Hizmet içi Eğitim'de


   Mesleki Eğitim Programı

    Genel Hizmet İçi Eğitim Programı

    Birim içi Eğitim Programı

    Enfeksiyon Kontrol Eğitim Programı

    Sağlıkta Kalite Sistemi Eğitim Programı 

      yapılarak, her birim çalışanlarının çalıştığı birim ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik konuları içerir.